Process Intelligence (PI)

Zašto BPM… » Process Intelligence (PI)

Što je Procesna Inteligencija?

Za mjerenje vlastite izvedbe, vlastitih poslovnih performansi, kompanije koriste standardne pokazatelje – prihod, dobit, tijek novca itd. – pokazatelje koji su rezultat izvršavanja poslovnih procesa. Međutim, prikupljanje ključnih pokazatelja izvedbe (key performance indicators – KPI) samo na temelju podataka, bez njihova povezivanja s procesima koji generiraju takve podatke – donosi malo koristi u vremenu kada pokazatelji odstupaju od zadanih i/ili očekivanih vrijednosti. U konačnici, vrlo je teško popraviti nešto ukoliko ne znamo uzrok problema.
 
Koncept Procesne inteligencije (Process Intelligence) donosi sasvim novu, do sada gotovo neviđenu kombinaciju korporativne i procesne kontole na strateškoj, taktičkoj i operativnoj razini. Ukoliko KPI-jevi (vrijeme, trošak, količina, rizik itd.) odstupaju od očekivanih vrijednosti, moguće je analizirati uzroke unutar poslovnih procesa. Na taj način je moguće provesti korektivne akcije odmah, u “realnom vremenu” prije nego kritični pokazatelji počnu utjecati na operacije kompanije.   

Prednosti rješenja za Procesnu Inteligenciju  

Korištenjem procesno orjentirane tehnologije i proceduralnih modela, rješenje za procesnu inteligenciju omogućava definiranje procesnih ciljeva i istovremeno mjerenje, nadzor, analizu i optimizaciju stvarno izvršavanih (as executed) poslovnih procesa u realnom vremenu.


Tehnološko rješenje za procesnu inteligenciju utemeljeno je na ARIS rješenjima – ARIS Process Performance Manager (ARIS PPM) i ARIS MashZone. Takvo tehnološko rješenje omogućava sljedeće funkcionalnosti:

  • Interna i externa analiza podataka u svrhu unaprjeđenja razmjene podataka   (strategic dashboarding)
  • Automatska identifikacija poslovnih procesa u svrhu veće transparentnosti (process discovery)
  • Analiza povijesnih podataka (history data) radi prepoznavanja i uklanjanja slabosti (process analytics)
  • Process benchmarking u svrhu analize i prepoznavanja interne najbolje prakse (process benchmarking)
  • Business activity monitoring u svrhu bržeg prepoznavanja i rješavanja problema (Business Activity Monitoring)
  • Organizacijska analiza u svrhu otkrivanja stvarnih struktura timova (networking)
  • Complex Event Processing

Enabling actionable process intelligence

Software AG Process Performance Manager

Automatic process discovery with Software AG Process Performance Manager