Governance, Risk and Compliance (GRC)

Zašto BPM… » Governance, Risk and Compliance (GRC)

GRC pomaže organizacijama zadovoljiti interne i eksterne zakonske i regulatorne zahtjeve istovremeno upravljajući poslovnim rizicima. Dostupna procesno vođena rješenja kombiniraju  Business Process Analysis (BPA) s  modelima tijeka rada (workflows) prihvatljivima i dostatnima za reviziju i interni i/ili eksterni audit, pretvarajući na taj način Risk & Compliance Management u alat za strateško upravljanje.

  • Upravljanje revizijom (Audit management) pomaže intenim revizorima/auditorima pri upravljanju dokumentacijom, rasporedu revizijskih zadataka, upravljanju vremenom i izvještavanjem. U svrhu osiguravanja dosljednih informacija, sadržajem vezanim uz GRC (npr. politike, dokazi o provedenim testovima i kontrolama, izvještaji o incidentima, prethodni nalazi revizije itd.) u potpunosti se upravlja unutar dostupnog tehnološkog GRC rješenja.  
  • Upravljanje politikama (Policy management) nudi posve integrirani  workflow za Policy management i GRC management. Povezujući uspostavljene politike s pravilima, rizicima i procesima, omogućava se uspostava “korporacijske kulture usklađivanja” te se umanjuju rizici. Pohranjene u centralnom repozitoriju, postojeće politike je moguće “mapirati” u poslovni kontekst s jasno definiranim odgovornostima, procesima na koje se odnose, ili drugim vezanim “objektima” (organizacijskim dijelovima, dokumentima itd.).
  • Učinkoviti Compliance & Risk management: Upravljanje usklađenjem (Compliance management) pomaže za to obučenim profesionalcima dokumentacijom, definiranim modelima tijeka aktivnosti (workflow), izvještajima i vizualizacijom kontrolnih ciljeva, kontrola i pridruženih rizika, anketama i (samo)procjenivanjem, testiranjem i saniranjem nedostataka; uspostavljajući na taj način sustav redovite procjene učinkovitosti i izvještavanja odgovornih tijela o statusu i nalazima.
  • Upravljanje rizicima (Risk management) je već ustaljena praksa u financijskom i energetskom sektoru, a vrlo brzo se širi i u ostale privredne sektore i industrije. Risk Management se bavi prepoznavanjem rizika koji ugrožavaju ostvarenje ciljeva kompanije – ostvarenjem postavljenih financijskih ili “izvedbenih” ciljeva, ali i izbjegavanjem “incidenata” koji mogu dovesti do izravnih gubitaka ili zakonskih neregularnosti.  
  • Brza prilagodba novim pravilima znači biti u tijeku s promjenama u postojećoj regulativi, ali i biti sposoban prilagoditi se novim regulatornim zahtjevima. Da bi osigurali da kompanija djeluje usklađeno s regulatornim zahtjevima, potrebno je prepoznati utjecaj tih zahtjeva, povezati ih s odgovarajućim poslovnim procesima i procedurama, ali i s “ponašanjem” kompanije
  • Prenamjena ili ponovno korištenje poslovnih procesa, zahtjeva za usklađenjem i uz to vezanih izvještaja putem jedne, iste tehnološke platforme sigurno će osigurati brzu prilagodbu novim pravilima!

ARIS Governance, Risk and Compliance Management Platform by Software AG

Intelligent Governance, Risk and Compliance by Software AG