Business Process Analysis (BPA)

Zašto BPM… » Business Process Analysis (BPA)

Nešto što mnogi znaju, a opet – ponekad zaborave…

  • Svaka kompanija temelji svoje poslovanje na poslovnim procesima, nezavisno od njene veličine ili gospodarskog segmenta u kojem djeluje.
  • Efikasni procesi omogućavaju kompaniji da svojim proizvodima i uslugama dođe do korisnika brže od svojih konkurenata i da brzo odgovori na tržišne promjene.
  • BPA obuhvaća dizajn, analizu, optimizaciju i komunikaciju poslovnih procesa.
  • Gartner definira Business Process Analysis (BPA) kao područje modeliranja poslovnih procesa u kojem poslovni profesionalci (poslovni korisnici, arhitekti i analitičari poslovnih procesa) i IT analitičari surađuju na izgradnji poslovne arhitekture, transformaciji i unaprjeđenju, uključujući procesnu analizu i dizajn procesa s ciljem podrške inicijativama unaprjeđenja poslovnih procesa.
  • Procesna standardizacija i transformacija znači zajedničko razumijevanje poslovanja uz pomoć definiranih, usklađenih poslovnih procesa koji omogućavaju brže reagiranje na tržišne promjene, promjene poslovne strategije i nove poslovne modele.
  • Unaprjeđenje poslovnih procesa se postiže analizom poslovnih procesa (Business Process Analysis)
  • Poslovna transparentnost znači postizanje spoznaje o tome što se zaista događa u kompaniji; temelj je za bilo kakvu promjenu, odluku ili uvođenje nove informacijske tehnologije; omogućava brzo i pouzdano donošenje odluka uzimajući u obzir poslovne procese i performanse kompanije.
  • Procesna agilnost i učinkovitost: Fleksibilni poslovni procesi osiguravaju brze reakcije na promjene tržišnih uvjeta i modela poslovanja.

ARIS Business Process Analysis Platform by Software AG