Podrška ARIS korisnicima

Imate problema sa korištenjem ARIS alata? Kontaktirajte ARIS Eksperte!

Vaše ime i prezime *

Tvrtka *

Vaš email *

Telefon, GSM

*Obavezni podaci o kontaktu

Podaci o zahtjevu za podršku

ARIS proizvod *

Verzija ARIS proizvoda *

Operativni sustav *

Naziv zahtjeva za podršku *

Opis problema *

*Obavezni podaci u zahtjevu za podršku

Ukoliko želite zahtjevu za suport priložiti sliku, log file i/ili drugu datoteku odaberite opciju Dodaj datoteku.

Dodaj datoteku